Gåva mellan makar

När en borgenär gör anspråk på en makes tillgångar för att få betalt, räcker det inte med att maken säger att han eller hon har givit alla tillgångar till den andre maken. För att en gåva ska gälla mot givarens borgenärer krävs att gåvan registreras. Anmälan om registrering lämnas till Skatteverket.

När den ena maken ger bort fast egendom till den andre maken, måste gåvan registreras innan den mottagande maken kan få lagfart på fastigheten.

Om givarmaken inte kan betala sina skulder, är den mottagande maken skyldig att betala dem upp till gåvans värde. Det gäller om givarmaken var på obestånd när gåvan registrerades.

Makar kan dock ge varandra personliga presenter. Då gäller gåvan mot makens borgenärer även om den inte registreras. Det förutsätter dock att gåvans värde är rimligt med hänsyn till givarmakens ekonomi.

Ordlista - Ordförklaring för gåva mellan makar - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för gåva mellan makar - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för gåva mellan makar - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.