God man

Person som bevakar en annan persons rätt.

En god man kan anordnas av rätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den det gäller måste acceptera åtgärden, såvida inte hans tillstånd hindrar att man inhämtar hans mening. Har han inte samtyckt, krävs läkarintyg eller någon annan likvärdig utredning om hälsotillståndet.

Ett godmansförordnande inkräktar i princip inte på rättshandlingsförmågan hos den som förordnandet avser. Denne måste normalt ge sitt samtycke till den gode mannens åtgärder. Bara om han är ur stånd att ge uttryck för sin mening eller om hans mening av någon annan orsak inte kan inhämtas får gode mannen handla på eget bevåg.

Ansökan om anordnande av godmanskap får göras av överförmyndaren, förmyndare, den som ansökan gäller om han eller hon har fyllt 16 år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Dessa personer och gode mannen får också ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Ordlista - Ordförklaring för god man - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för god man - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för god man - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.