Äktenskapsskillnad

Dom från en domstol, som innebär en formell upplösning av ett äktenskap.

För att skiljas måste parterna alltså få domstolens dom på äktenskapsskillnad. Domstolen kan i vissa fall döma till äktenskapsskillnad genast, i andra fall först efter det att makarna fått betänketid.

Mål om äktenskapsskillnad tas upp av tingsrätten på den ort där mannen eller kvinnan bor.

Är makarna överens om att skiljas och om hur de ska lösa vårdnaden om barnen, underhållsbidrag mm, kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Ansökan ska vara underskriven av makarna.

Om man inte är överens får en av makarna ansöka hos tingsrätten om en stämning mot den andra.

Betänketid ska föregå domen på äktenskapsskillnad om:

• bara ena maken vill skiljas, eller

• någon av makarna har vårdnaden om eget barn under 16 år (som varaktigt bor tillsammans med den maken), eller

• båda makarna vill ha betänketid.

Rätten avgör om betänketid ska föregå äktenskapsskillnaden. Betänketiden är minst 6 månader och högst ett år.

Efter 6 månaders betänketid kan båda makarna eller en av dem fullfölja ansökan genom en särskild begäran om äktenskapsskillnad hos rätten. Om makarna har gemensamma barn, gäller att föräldrarna fortsätter att ha gemensam vårdnad om sina barn, såvida inte domstolen på någon av föräldrarnas begäran eller av någon annan orsak upplöser den gemensamma vårdnaden.

Om begäran om äktenskapsskillnad inte görs hos tingsrätten inom ett år från betänketidens början, avskriver rätten skilsmässomålet från vidare handläggning och betänketiden upphör. Detta innebär att äktenskapet fortfarande består. Vill makarna skiljas måste de börja processen från början.

För registrerade partner gäller motsvarande bestämmelser.

Ordlista - Ordförklaring för äktenskapsskillnad - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för äktenskapsskillnad - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för äktenskapsskillnad - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.