Koncern

En grupp av företag förenade genom ägande.

En koncern består av moder- och dotterföretag. Om ett företag (moderföretaget) äger så många aktier i ett annat bolag att det har mer än hälften av rösterna i det ägda bolaget kallas det sistnämnda för dotterbolag. Det kan också vara så att moderföretaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget av någon annan orsak än röstmajoritet, t ex genom avtal.

De båda företagen kallas tillsammans en koncern. En koncern kan bestå av fler än två företag, t ex ett moderbolag som har tre dotterbolag som i sin tur har var sina två dotterbolag. Även en ekonomisk förening kan vara moder i en koncern, och kallas då moderförening.

För att det ska vara en äkta koncern, måste det vara ett moderföretag i toppen. En konstruktion som liknar den äkta koncernen är när två bolag ägs av samma fysiska person eller personer. Detta kallas oäkta koncern.

För dig som behöver förstå det här med koncernredovisning och koncernbeskattning rekommenderar vi boken KONCERNER av Bengt Heinestam. Du hittar boken här »

Ordlista - Ordförklaring för koncern - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

koncern

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

koncern

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.