Kontrolluppgift

Särskild uppgift från arbetsgivare om utbetald lön och dragen skatt under ett inkomstår (kalenderår) som skickas till Skatteverket och lämnas till den skattskyldige.

Varje år måste arbetsgivaren skicka en kontrolluppgift för varje anställd som fått lön eller förmån till ett sammanlagt värde av minst 100 kr. Har företaget dragit skatt, måste kontrolluppgiften alltid lämnas, oavsett belopp. Senast 31 januari året efter inkomståret ska kontrolluppgifterna lämnas till Skatteverket.

Bostadsrättsföreningar ska lämna kontrolluppgift när en medlem har sålt en lägenhet. Från och med 2003 ska alla bostadsrättsföreningar dessutom lämna kontrolluppgifter om förmögenhetsvärdet på lägenheterna, dock ej för juridiska personer.

Har ett företag betalat ränta till en fysisk person eller ett dödsbo, ska företaget lämna upplysningar om ränta och avdragen skatt samt fordringens storlek på kontrolluppgiftsblankett. Samma gäller om en delägare i ett fåmansföretag fått ränta på inlånat kapital. Kontrolluppgiftsskyldigheten gäller alla juridiska personer utom dödsbon. Den gäller även enskilda näringsidkare som betalat ut ränta.

Om företaget har fått ränta på pengar som lånats ut till fysiska personer eller dödsbon ska företaget lämna kontrolluppgift på räntebeloppet och sammanlagd skuld. Kontrolluppgiftsskyldigheten gäller alla juridiska personer utom dödsbon. Den gäller även enskilda näringsidkare som tagit emot ränta. Dröjsmålsränta omfattas normalt inte av kontrolluppgiftsskyldigheten. Även vid utlåning till anställda ska kontrolluppgift om ränta lämnas. Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan till personen understiger 100 kr.

Kontrolluppgift ska även lämnas av företag som har betalat ut (eller tillgodoräknat) utdelning till fysiska personer eller dödsbon.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

bygg-ditt-eget-programpaket.png
Ordlista - Ordförklaring för kontrolluppgift - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för kontrolluppgift - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta ett eget företag – oavsett ...

Ordlista - Ordförklaring för kontrolluppgift - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.