Letter of comfort

Ett åtagande från någon att verka för en viss sak, dock utan förpliktelse.

Letters of comfort används oftast av moderföretag i en koncern. Moderföretaget förklarar då att dotterbolagets åtaganden är kända och att moderföretaget förbinder sig eller i vart fall åtar sig att verka för att dotterbolaget kommer att betala sina skulder.

Dokumentet används främst då moderföretag inte vill ta upp garantier eller borgensåtaganden i sina årsredovisningar. I vilken omfattning sådana handlingar är giltiga beror på hur handlingen utformats.

Andra liknade uttryck som används är letter of support, letter of responsibility och letter of awareness.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Ordlista - Ordförklaring för letter of comfort - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för letter of comfort - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för letter of comfort - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.