Letter of intent

Ett dokument som visar att två eller flera avtalsparter har kommit en bit på väg och är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal.

Ibland används ordet avsiktsförklaring med den innebörden att parterna har för avsikt att ingå ett avtal och lovar att försöka verka för detta.

Ett letter of intent sägs ibland vara ett slags föravtal, men ett letter of intent uppnår inte kraven för ett avtal och är i princip inte bindande. Ett föravtal och ett letter of intent är därför två olika slags handlingar.

Letter of intent används oftast vid större och mer omfattande avtal såsom företagsförvärv.

Letters of intent kan innehålla bindande bestämmelser, som exempelvis bestämmelser om sekretess. Om det innehåller utfästelser eller förpliktelser av något slag, är det lämpligt att man också kommer överens om hur bland annat kostnaderna ska fördelas om något slutligt avtal inte kommer till stånd.

Ordlista - Ordförklaring för letter of intent - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för letter of intent - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för letter of intent - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.