Obeskattade reserver

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.

Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital.

Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. Vid sämre år återförs avsatta reserver till beskattning. De obeskattade reserverna är alltså rent skattemässiga bokslutsdispositioner, som är frivilliga.

Exempel på poster som ska redovisas som obeskattade reserver är:

periodiseringsfonder

• avsättning till ersättningsfond

• skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld

ackumulerade överavskrivningar (avskrivning utöver planenliga avskrivningar)

• den 3-procentiga lagerreserven för lager som värderas till anskaffningsvärdet

• den 15-procentiga lagerreserven för djur i jordbruk och renskötsel.

Ordlista - Ordförklaring för obeskattade reserver - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för obeskattade reserver - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för obeskattade reserver - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.