Pensionssparande

Premier som betalas för pensionsförsäkringar samt inbetalningar till individuellt pensionssparande (IPS).

Avdrag för pensionssparande i form av allmänt avdrag får göras med 12 000 kr.

Avdrag i näringsverksamhet

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får avdrag med 12 000 kr plus ett tillägg. Tillägget är 35% av årets eller föregående års inkomst (dock högst 10 prisbasbelopp).

Avdrag i både tjänst och näringsverksamhet

Har man inkomster från både tjänst och näringsverksamhet, får man fritt fördela det fasta pensionssparavdraget (12 000 kr) mellan tjänst och näringsverksamhet.

Avdrag för tjänstepensioner

För anställda får arbetsgivaren dra av tjänstepensionsförsäkring med högst 35% av inkomsten, dock maximalt 10 prisbasbelopp. Dessutom finns en kompletteringsregel som innebär att det går att köpa ikapp pensionsrättigheter.

Ordlista - Ordförklaring för pensionssparande - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för pensionssparande - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för pensionssparande - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.