Ränta på skattekonto

Räntorna i skattekontosystemet är knutna till basräntan.

Underskott på skattekontot

Om det blir ett underskott på skattekontot på grund av för sen skattebetalning måste kontohavaren betala kostnadsränta till och med den dag då underskottet är täckt.

På underskott på högst 10 000 kr är kostnadsräntan lika med basräntan.

Räntan är lika med basräntan plus 15 procentenheter på den del av underskottet som ligger över 10 000 kr.

Kostnadsränta på kvarskatt

På kvarskatt upp till 20 000 kr behöver ingen kostnadsränta betalas om en fyllnadsbetalning görs senast 3 maj taxeringsåret. Om den inbetalda preliminära skatten för inkomståret beräknas understiga den slutliga skatten med mer än 20 000 kr bör en egen inbetalning på skattekontot göras senast 12 februari taxeringsåret.

På belopp över 20 000 kr är kostnadsräntan lika med basräntan på de första 10 000 kronorna och 125% av basräntan på resterande del.

Observera att räntan beräknas dag för dag.

Överskott på skattekontot

Vid överskott på skattekontot erhålls intäktsränta. Intäktsräntan är 45% av basräntan och beräknas från och med dagen efter det att betalningen har bokförts på skattekontot.

Ordlista - Ordförklaring för ränta på skattekonto - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för ränta på skattekonto - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för ränta på skattekonto - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.