Rörelseresultat

Inom redovisning är rörelseintäkterna minus rörelsekostnaderna lika med rörelseresultatet. Rörelseresultatet är med andra ord resultatet före finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt.

En verksamhets rörelseresultat finns i en resultatrapport eller en resultaträkning, på raden rörelseresultat. Se även resultat.

Ordlista - Ordförklaring för rörelseresultat - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för rörelseresultat - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för rörelseresultat - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.