Semesterlagen

Lag (1977:480) som syftar till att ge den anställde tid för vila, återhämtning och fritid.

Enligt semesterlagen har anställda rätt till semesterförmåner, dvs semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Med rätt till semester menas normalt rätt till betald ledighet. Semesterlagen ger även rätt till obetald ledighet om den anställde inte hunnit tjäna in någon betald ledighet.

[[+sme]]

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Ordlista - Ordförklaring för semesterlagen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för semesterlagen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för semesterlagen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.