Servitut

En rätt för ägaren till en fastighet att på något sätt få använda en annan fastighet eller att råda över hur den får användas.

Ett servitut kan t ex gälla vägar eller vattentäkter men också begränsningar i fråga om hur man får bygga. Servitutet följer fastigheten och kan inte överlåtas separat.

Servitut kan uppstå genom fastighetsbildning eller genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägare.

Hos inskrivningsmyndigheten för den kommun där fastigheten finns, kan man få servitutet infört i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Rättigheten är då skyddad och står kvar även om fastigheterna byter ägare. Vid köp av en fastighet är det viktigt att veta vilka servitut som belastar fastigheten. Detta framgår av gravationsbeviset som kan beställas från inskrivningsmyndigheten.

Ordlista - Ordförklaring för servitut - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för servitut - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för servitut - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.