Testamente

Ett testamente är ett förordnande om hur egendomen efter en avliden person ska fördelas.

Formkrav för testamente

Den som upprättar ett testamente kallas testator. De som får något genom testamentet kallas testamentstagare.

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt.

Kravet på skriftlig form är absolut – även om man kan bevisa att den avlidne velat fördela kvarlåtenskapen bland de efterlevande på något annat sätt än vad som föreskrivs i ärvdabalken så är "testamentet" ogiltigt om det inte uppfyller formkraven. Undantag är så kallade nödtestamenten.

Testamentet ska avslutas med en vittnesmening och en underskrift, och ska bevittnas av två personer. Vittnena får inte vara underåriga eller anhöriga till testatorn eller ha ett eget intresse av vad som står i testamentet. Vittnena ska informeras om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte få reda på innehållet. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt när testator undertecknar testamentet.

Arkivering av testamente

Var ska testamentet förvaras?

Det är viktigt att originaltestamentet inte hamnar i orätta händer och förstörs efter dödsfallet. Därför är det viktigt att du förvarar testa­mentet så att du kan vara säker på att den som först hittar ­testamentet är en pålitlig person. Även om du upprättar testamentet själv, kan du anlita en advokat eller någon annan jurist eller en redovisningskonsult för att arkivera testamentet.

Berätta för dina anhör­iga var du förvarar ditt testamente så att det inte finns någon risk att testamentet glöms bort. Lägg det gärna i ett kuvert med påskriften ”Testamente efter NN”.

Du bör inte förvara det enda exemplaret av originaltestamentet hemma i bostaden. Du har ju då ingen kontroll över vem som kommer att hitta testamentet efter din död. Ett alternativ kan vara att förvara testamentet i bankfack. Enligt bankens regler ska en bank­anställd vara närvarande när bankfacket efter en avliden öppnas. Berätta för dina anhöriga att du har ett bankfack och i vilket bankkontor det finns.

Den som hittar ett testamente efter en avliden bör inte ta hand om testamentet ensam, utan bör tillkalla lämpliga vittnen. Detta för att inte riskera beskyllningar för att ha gjort förändringar i testamentet.

Det är vanligare med misstankar om att testamentet har förstörts (”försvunnit”) än misstankar om att det har ändrats.

Filmscen

I brittiska och amerikanska filmer har man ofta en scen där de nervösa och förväntansfulla arvingarna samlas för att höra den avlidnes advokat högtidligt Uppläsningläsa upp testamentet sedan han först sprättat upp konvolutet med en viss dramatik. Sådant förekommer knappast i Sverige, men i en film är detta ett praktiskt sätt att få publiken att ta del av testamentet utan att behöva läsa en lång text på filmduken eller TV-skärmen.

Ha ordning på kopiorna

En eller flera kopior kan du ha i bostaden eller på företaget. Se dock till att du har ordning på kopiorna, så att du byter ut samt­liga varje gång du ändrar originaltestamentet. Det är inte så roligt för de efterlevande om de via gamla kopior kan följa hur din yttersta vilja har förändrats över tiden. 

Om du skriver testamentet på datorn ska du av samma skäl radera datafilerna sedan du gjort lämpligt antal utskrifter.

Originalet gäller

Observera att det bara är det underskrivna och bevittnade originaltestamentet som gäller. Kopiorna eller datafilerna har ingen som helst rätts­verkan. Om du vill, kan du upprätta flera likadana original med egenhändig underskrift och bevittning. Detta kan vara bra om du är orolig för att testamentet försvinner, inte hittas eller förstörs. Samtliga original ska ha samma datering.

Läs mer om testamente

I vår lättfattliga bok Testamentshandboken beskrivs steg för steg hur du upprättar ett testamente.


Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.