Testamente

Ett testamente är ett förordnande om hur egendomen efter en avliden person ska fördelas.

Den som upprättar ett testamente kallas testator. De som får något genom testamentet kallas testamentstagare.

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt.

Kravet på skriftlig form är absolut – även om man kan bevisa att den avlidne velat fördela kvarlåtenskapen bland de efterlevande på något annat sätt än vad som föreskrivs i ärvdabalken så är "testamentet" ogiltigt om det inte uppfyller formkraven. Undantag är så kallade nödtestamenten.

Testamentet ska avslutas med en vittnesmening och en underskrift, och ska bevittnas av två personer. Vittnena får inte vara underåriga eller anhöriga till testatorn eller ha ett eget intresse av vad som står i testamentet. Vittnena ska informeras om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte få reda på innehållet. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt när testator undertecknar testamentet.

I vår lättfattliga bok Testamentshandboken beskrivs steg för steg hur du upprättar ett testamente.

Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Testamente – en snabbgenomgång av reglerna - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.