Tillsvidareanställning

Anställningsform som kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå, dvs den är inte tidsbegränsad (se tidsbegränsad anställning). Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. "Fast anställning" betyder samma sak som tillsvidareanställning. Enligt LAS (lag om anställningsskydd) gäller alla anställningar tillsvidare om inte något annat har avtalats. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid. Anställningen kan också upphöra pga pensionering eller pga att den anställde får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad eller genom ett avtal om att anställningen ska upphöra.

Ordlista - Ordförklaring för tillsvidareanställning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för tillsvidareanställning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för tillsvidareanställning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.