Varulagervärdering

Varulagret ska värderas enligt särskilda redovisningsmässiga och skattemässiga regler. Varulager är tillgångar som är avsedda för tillverkning och förbrukning (råvaror, förbrukningsvaror, varor under tillverkning och färdigvaror). Huvudregeln är att varulagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), vilken innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (verkliga värdet). Som alternativ kan man använda en schablonmässig värdering som innebär att lagret värderas till 97% av det sammanlagda anskaffningsvärdet. Det innebär ett schablonmässigt inkuransavdrag på 3% på det totala anskaffningsvärdet.

Ordlista - Ordförklaring för varulagervärdering - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för varulagervärdering - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för varulagervärdering - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.