Yrkesmässig verksamhet

Ett av kriterierna för momsredovisningsskyldighet.

Enligt mervärdesskattelagen kan bara den som bedriver yrkesmässig verksamhet vara skattskyldig för moms (momsredovisningsskyldig) eller ha rätt till återbetalning av moms.

Näringsverksamhet räknas alltid som yrkesmässig verksamhet ur momssynpunkt. Som näringsverksamhet räknas verksamheter som är varaktiga, självständiga och som drivs med vinstsyfte.

Som yrkesmässig verksamhet räknas dessutom:

• omsättning av varor eller tjänster i former jämförliga med näringsverksamhet (gäller endast i sällsynta fall, t ex vid trav- eller galoppverksamhet), om omsättningen överstiger 30 000 kr inklusive moms under ett år

• försäljning av varor (t ex bär, frukt, tillhandahållande av värme åt andra fastighetsägare samt försäljning av virke och upplåtelse av avverkningsrätt) eller rätt att ta jord, sten eller någon annan naturprodukt från en privatbostadsfastighet eller en bostadsrättsfastighet, om omsättningen överstiger 30 000 kr inklusive moms under ett år

• uthyrning av verksamhetslokal för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet (frivilligt momsinträde)

• uthyrning av verksamhetslokal i en privatbostadsfastighet eller i en fastighet ägd av ett privatbostadsföretag för över 30 000 kr (inklusive moms) under ett år till en momsbelagd verksamhet. Detta gäller dock enbart om fastighetsägaren fått frivilligt momsinträde för uthyrningen.

• personalservering i en momsfri verksamhet, om marknadsvärdet av serveringstjänsterna överstiger 30 000 kr inklusive moms under ett år

• försäljning av virke (upplåtelse av avverkningsrätt) eller skogsprodukter, även om inkomsten (inkomsten exklusive moms) beskattas i inkomstslaget kapital vid en kapitalvinstberäkning och även om försäljningen är lägre än eller lika med 30 000 kr inklusive moms under ett år.

Ordlista - Ordförklaring för yrkesmässig verksamhet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för yrkesmässig verksamhet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för yrkesmässig verksamhet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.