Anläggningsregister

Ett anläggningsregister är ett register över ett företags anläggningstillgångar med information om bl a anskaffningstidpunkt, gjorda avskrivningar, utrangeringar och försäljningar.

Anläggningsregistret hör till ett företags sidoordnade bokföring och används för att hålla reda på de olika anläggningstillgångarna, exempelvis byggnader, mark och inventarier. Registret förs löpande under året, varje gång företaget köper, säljer eller kasserar inventarier ska detta noteras i anläggningsregistret.

I enskild näringsverksamhet som avslutar räkenskaperna med förenklat årsbokslut räcker det med en enklare inventarieförteckning.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Ordlista - Vad är anläggningsregister? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Vad är anläggningsregister? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är anläggningsregister? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.