Kontrolluppgift

I en kontrolluppgift lämnar arbetsgivare uppgifter om utbetald lön och dragen skatt under ett inkomstår (kalenderår). Kontrolluppgiften lämnas till Skatteverket och till den anställde.

Varje år måste arbetsgivaren skicka en kontrolluppgift för varje anställd som fått ersättning till ett sammanlagt värde av minst 100 kr. Det gäller löner, arvoden, pensioner, förmåner, sjukpenning, föräldrapenning och andra tjänsteinkomster. Har företaget dragit skatt, måste kontrolluppgiften alltid lämnas, oavsett belopp. Senast 31 januari året efter inkomståret ska kontrolluppgifterna lämnas till Skatteverket. 

Nya regler om månadsredovisning 

Från 1 januari 2019 ersätts nuvarande system med kontrolluppgifter av ett nytt system med redovisning av lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen. För ett fåtal företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) införs reglerna 1 juli 2018.

Uppgifterna som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär de samma som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter ska man dock inte behöva lämna i arbetsgivardeklarationen, t ex uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån, mm.

Redovisningstidpunkten är oförändrad och arbetsgivardeklarationen kommer du liksom i dag att kunna lämna elektroniskt eller på papper.

Enligt de nya reglerna ska en anställd få information om att vilka uppgifter som lämnats, senast den dag arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket. På så vis kan den anställde kontrollera det som rapporteras in till Skatteverket och korrigera eventuella felaktigheter. Denna skyldighet kan du som arbetsgivare uppfylla genom att du på lönebeskeden noterar vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket.

Att arbeta med kontrolluppgifter i våra program

I våra löneprogram finns smidiga funktioner både för att skapa och lämna in kontrolluppgifter. I programmen är det enkelt att skriva ut kontrolluppgifterna till en fil som du laddar upp till Skatteverket. Om du ska skicka kontrolluppgifter för flera olika företag kan du skicka dessa i samma fil. Programmen anpassas till de nya reglerna om månadsredovisning som för de flesta företag börjar gälla 2019.

Väljer du att koppla ihop BL Lön eller BL Lön Plus med BL Bokföring bokförs dina lönergistreringar automatiskt på rätt konto så snart du uppdaterat lönerna.   Kontakta mig

Jag vill veta mer om BL:s programvaror och hur de kan underlätta mitt företagande.

Namn *

e-post *

Telefon *

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »