Provanställning – villkor och regler

Newsroom - Provanställning – villkor och regler  - ctl00_cph1_approvedImg

Provanställning är en anställningsform som får användas då det finns ett prövobehov, dvs ett behov av att prova om en person är lämplig för en viss tjänst.

Det anses alltid finnas ett prövo­behov om personen tidigare inte varit anställd i företaget.

En arbetsgivare får anställa någon på prov i högst 6 månader.

En provanställning övergår enligt LAS (lag om anställningsskydd) i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller den anställde senast vid provanställningsperiodens slut avslutar prov­anställningen. Arbetsgivaren kan fritt välja att avbryta en prov­anställning utan att ange motiv. Arbetsgivarens motiv får dock inte strida mot föreningsrätten och diskriminerings­lagstiftningen.

Om en arbetsgivare vill avbryta provanställningen i förtid ska den anställde underrättas minst två veckor i förväg. Detsamma gäller om arbetsgivaren inte vill att provanställningen ska övergå i en tills­vidare­anställ­ning efter prövo­tidens slut. Är den anställde medlem i facket måste även den anställdes fackliga organisation varslas.

Den anställde måste lämna besked om han vill avbryta provanställningen. Han behöver dock inte säga till en viss tid i förväg, utan kan i princip lämna arbetet direkt när som helst under provanställningsperioden.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!