Reklamskatt i ideella föreningar

Newsroom - Reklamskatt i ideella föreningar - ctl00_cph1_approvedImg

Ideella föreningar ska i många fall betala reklamskatt på annonser och reklam. För att vara skattskyldig krävs dock att föreningen totalt sett (inklusive alla sektioner, lag osv) fått in mer än 60 000 kr i reklamskattepliktiga ersättningar under ett kalenderår. I så fall ska föreningen registrera sig hos Skatteverket.

Observera att gränsen på 60 000 kr är en allt eller inget-gräns; om föreningen får in mer än 60 000 kr är det reklamskatt på hela beloppet från första kronan.

Vanliga tjänster

En ideell förening ska normalt lägga reklamskatt på sålda reklam- ­och annonstjänster. Här är några av de vanligaste tjänsterna:

  • annonser i program, kataloger, årsböcker, jubileumsskrifter, matriklar, mm
  • reklam på tävlingsdräkter, jackor, overaller och liknande
  • reklamutrymme på scener, idrottsarenor, läktare, klubblokaler, mm
  • högtalarreklam och ljusreklam
  • reklamutrymme på bilar.
Medlemstidningar

På annonser i ideella föreningars medlemstidningar som utkommer med minst 4 nummer per år behöver man inte redovisa reklamskatt. Tidningen ska vara informationsmedium för en förening med huvudsakligt syfte att verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handi­kappade eller arbetshindrade medlemmar.

För att en publikation ska anses som ett organ för en viss samman­slutning ska publikationens anknytning till sammanslutningen klart framgå. Innehållet får inte vara alltför allmänt utan bör vara inriktat på en specifik sammanslutnings verksamhet. Vilka som är mottagare och hur stor upplagan är påverkar normalt inte bedömningen.

Till sammanslutningar med huvudsakligt syfte att verka för idrotts­ligt ändamål räknas i detta sammanhang endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Sveriges korpora­tionsidrottsförbund eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté.

Skattesatser och beskattningsvärde

Reklamskatten har två olika skattesatser, 2,5% och 7,6%. Skattesatsen 2,5% gäller för allmänna nyhetstidningar medan 7,65% gäller för övriga fall. Ideella föreningar ger sällan ut allmänna nyhetstidningar, varför 7,65% i reklamskatt är vanligast. Skatten beräknas på det så kallade beskattningsvärdet, dvs det pris som betalats för införande av annons, upplåtelse av skyltplats mm. Kostnader för transport, uppklistring och liknande kostnader, ska inte ingå i beskattningsvärdet.

Gör alltid upp med det företag som ni säljer reklamen till att reklamskatt till­kommer. Detta görs antingen muntligen eller skriftligen i ett avtal. Om inte detta påtalats kan företaget vägra att betala mer än det ursprungliga priset.

Exempel Reklamplatsen kostar 10 000 kr exklusive reklamskatt. Om reklamskatten faktureras utöver, blir föreningens netto 10 000 kr exklusive kostnader för material och liknande. Reklamskatten blir 7,65% x 10 000 = 765 kr. Total­summan som företaget ska betala blir 10 000 + 760 = 10 765 kr.

Sponsring

Sponsring innebär att ett företag betalar föreningen, en artist eller en idrottsperson en summa pengar (eller varor eller tjänster) för att den sponsrade ska profilera företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang. De delar av ersättningen som avser offentlig­görande av reklam är det reklamskatt på.

Syftet med sponsringen ska vara att företaget får reklam eller good­will genom anknytningen till den sponsrade. Om den sponsrade inte offentliggör någon reklam för sponsorn är förfarandet inte reklam­skattepliktigt (men å andra sidan knappast avdragsgillt för sponsorn).

Registrering och redovisning

Föreningar som har beskattningsvärden som överstiger 60 000 kr per år är redovisningsskyldiga och ska registrera sig hos Storföretagarregionen, Ludvikakontoret på blanketten som heter "Registreringsanmälan reklamskatt".

Reklamskatten redovisas i speciella reklamskattedeklarationer, alltså inte i föreningens årliga inkomstdeklaration och inte heller i skattedeklarationerna (för källskatt, socialavgifter och moms).

Tips!

Boken Ideella föreningar är en perfekt handbok för dig som är engagerad i en ideell förening.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »