Så skriver du ett anställningsavtal

Newsroom - Så skriver du ett anställningsavtal (anställningsbevis) - ctl00_cph1_approvedImg

Är du på gång att anställa någon och behöver hjälp med att skriva ett korrekt anställningsavtal? Här får du tips och information om hur du skriver ett anställningsavtal. Kom ihåg att alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd och företagets eventuella kollektiv- eller hängavtal.

Information om anställningen

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) måste arbetsgivaren senast en månad efter det att en arbetstagare har börjat sin anställning, skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. Det mest praktiska är att lämna denna information i samband med att anställningen börjar genom att skriva ett anställningsavtal. Om en anställning är kortare än 3 veckor behöver arbetsgivaren inte lämna sådan information.

Informationen måste innehålla följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställde ska utföra arbetet. Om den anställde inte ska ha någon speciell arbetsplats bör detta förklaras.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. I vissa fall kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning om befattningen är speciell.
 • Vilken anställningsform det gäller, dvs om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om det är en provanställning.
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller också hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag eller andra villkor för att anställningen ska upphöra framgå.
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Begynnelselön och andra förmåner.
 • Hur ofta lönen ska betalas ut.
 • Vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och om några av dess bestämmelser gäller även anställda som inte är fackligt anslutna.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad. Informationen ska lämnas före avresan.
Lön

Lönen anges normalt som månadslön eller som timlön. Heltidsanställda arbetare har ofta månadslön, men det förekommer även timlön. Tjänstemän har oftast månadslön, även om de arbetar deltid.

Har den anställde rörlig lön (resultatlön), t ex ackordslön eller provisionslön, anger du villkoren för denna lön i anställningsavtalet.

Lönetillägg är inte reglerade i lagbestämmelser utan framgår av kollektivavtal. I företag som saknar kollektivavtal skriver man normalt in eventuella lönetillägg i personalhandboken. Lönetillägg kan vara t ex ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning eller skifttillägg.

Försäkringar

Det kan vara lämpligt att informera om villkor för försäkringar, exempelvis avtalsförsäkringar eller (för företag utan kollektivavtal) egna försäkringslösningar.

Semester

Om den anställde får förskottssemester, bör detta beskrivas i avtalet. Likaså efter hur lång tids anställning den anställde slipper betala tillbaka förskotterad semesterlön.

Uppsägningstid

I anställningsavtalet bör framgå om uppsägningstiden regleras i lag eller i kollektivavtal.

Förmåner

Eventuella förmåner bör beskrivas noggrant i anställningsavtalet. Det gäller exempelvis kostförmån, bilförmån och bostadsförmån.

Det bör också framgå om den anställde får behålla förmånerna under sjukdom och annan ledighet.

Ändring av anställningsvillkor

Efter att en anställning påbörjats kan det i vissa fall bli aktuellt att ändra villkoren i anställningsavtalen. Framförallt handlar det då om ändringar av arbetsuppgifter och anställningsförmåner. Det går däremot inte att göra vilka ändringar som helst, t ex förändringar som försämrar för den anställde, eftersom det då kan komma att räknas som en uppsägning av anställningsavtalet.

Konkurrensklausuler

De anställda har automatiskt en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, men det kan ändå vara lämpligt att skriva in att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår eller utnyttja kunskaper om företaget om personen byter arbetsgivare eller startar ett eget företag.

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.