Skogskonto och skogsskadekonto

Newsroom - Skogskonto och skogsskadekonto - ctl00_cph1_approvedImg
Skogskonto

Skogskonto är en särskild sorts bankkonto för skogsägare, som möjliggör uppskov med beskattningen. Skogsägare kan sätta in medel på skogskonto för att sänka årets beskattningsbara resultat. Insättning till kontot görs med avdragsrätt, medan uttag från skogskontot blir en skattepliktig intäkt. Man kan alltså säga att skogsägaren får uppskov med beskattningen av de insatta medlen så länge de finns kvar på kontot.

Det lägsta belopp som du får sätta in (och dra av) ett visst beskattningsår är 5 000 kr. För varje år får du sätta in högst summan av 60% av dina inkomster från avverkningsuppdrag eller avverkningsrätt (rotpostförsäljning) och 40% av dina inkomster från virkesförsäljning. Högre belopp (80% respektive 50%) gäller vid skogsskador.

Du skattar för det belopp du tagit ut från skogskontot under inkomståret. Det minsta belopp du får ta ut är 1 000 kr och du får ta ut pengarna tidigast 4 månader efter insättningen.

Sista dag för insättning är den dag då du senast ska lämna din deklaration. Om du har anstånd gäller sista dagen för anståndet. Pengarna får stå inne högst 10 år på ett skogskonto.

Skogsskadekonto

Skogsskadekonto är en speciell form av skogskonto som endast får användas av skogsägare som råkat ut för omfattande skador på skogen, t ex stormfällning, svampangrepp eller översvämning. Skogsskadekontot fungerar i princip på samma sätt som det vanliga skogskontot. De viktigaste skillnaderna är att större insättningar får göras till skogsskadekonto och att pengarna får stå kvar längre på skogsskadekonto (20 år istället för 10 år). 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!