Spara fler än fem semesterdagar

Om en anställd har t ex 30 semesterdagar enligt sitt avtal, får denne spara fler än fem dagar per år?

Svar:

Enligt semesterlagen har anställda som tjänat in 25 betalda semesterdagar rätt att spara fem av dessa (i högst fem år). Den som har rätt till fler än 25 semesterdagar kan spara de överskjutande dagarna om arbetsgivaren går med på det.

 

Få de viktigaste nyheterna!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!