Fåmansföretag

Fåmansföretag

– skatteregler och skatteplanering

FÅMANSFÖRETAG visar hur 3:12-reglerna fungerar och hur du som ägare till ett fåmansbolag kan skatteplanera, bl a genom att utnyttja de förmånliga utdelningsreglerna. Uppdaterad med de nya löneunderlagsreglerna.

Av Kjell Sandström och Ulf Bokelund Svensson

1 omdömen (3)
Bok
Utgivenfeb 2016
ISBN978-91-7695-004-3
Upplaga11
Antal sidor419

Finns i lager. Levereras normalt inom 5 arbetsdagar.

Fraktfritt. Moms 6% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
E-bok Uppdaterad 2016-02-22
ISBN978-91-7695-023-4

Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till e-boken i pdf-format. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.

Moms 25% tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).
Skriv ut

FÅMANSFÖRETAG är en utförlig genomgång av de skatteregler som gäller för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag. Boken behandlar bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning. En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår också.

Boken är uppdaterad med de nya löneunderlagsreglerna.

En stor del av boken handlar om de möjligheter till skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster. Interna aktieöverlåtelser och skalbolagsaffärer beskrivs utförligt i boken.

Ur innehållet
 • Utdelningsberäkning steg för steg
 • Nya löneunderlagsreglerna
 • Aktieägartillskott och inlåning
 • Kvalificerade aktier
 • Sparat utdelningsutrymme
 • Kapitalvinstberäkningen steg för steg
 • Skatteplanering för fåmansföretagare
 • Interna aktieöverlåtelser
 • Karensbolag (5/25-bolag)
 • Holdingbolag
 • Skatteplanering och skatteupplägg
 • Transaktioner med bolaget
 • Skalbolagsaffärer
 • Pensionsavsättningar
 • Utomståenderegeln
 • Uthyrning till bolaget
 • Ackumulerad inkomst
 • Utländska kapitalförsäkringar
 • 100 basbeloppsregeln
 • Låneförbudet
Alltid fri frakt!

Andra böcker för dig:

Aktiebolag

AKTIEBOLAG innehåller allt du som har aktiebolag behöver veta när det gäller skatt, ekonomi och ju...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fåmansföretag – skatteregler & skatteplanering - ctl00_cph1_tabControll_pg5156_exbookImg
Aktiebolag

Skatteplanering i aktiebolag

SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG visar hur du som aktiebolagsägare kan minska såväl din som företagets...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fåmansföretag – skatteregler & skatteplanering - ctl00_cph1_tabControll_pg5639_exbookImg
Skatteplanering i aktiebolag

Företagskalkyler

FÖRETAGSKALKYLER visar hur du genom enkla kalkyler får fram beslutsunderlag för mer genomtänkta oc...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fåmansföretag – skatteregler & skatteplanering - ctl00_cph1_tabControll_pg5407_exbookImg
Företagskalkyler

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är boken för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du...
Ekonomiböcker - Handböcker & e-böcker som förenklar företagandet - Fåmansföretag – skatteregler & skatteplanering - ctl00_cph1_tabControll_pg11539_exbookImg
Eget aktiebolag
Nytt i upplaga 10
 • Nya regler om lönebaserad utdelning
 • Andelskrav 4%, takregel för utdelning, sänkta lönekrav 
 • Ny rättspraxis om fåmansföretag – verksamhets- och kapitalsmitta, utomståenderegeln, tilläggsköpeskillingar, ägarsamband mm
 • Lön, utdelning eller kapitalvinst – vad är bäst i olika situationer?
 • De senaste ställningstagandena från Skatteverket om fåmansföretag.
 • Uppdaterad deklarationshandledning för 2014.
 • Uppdaterade fakta- och sifferuppgifter för 2014.
Regeringen backar om 3:12-regler & statlig skatt

Under lördagen (26 augusti) meddelade regeringen att de inte lägger förslagen om ändrade 3:12-regler och minskad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt, i årets budgetproposition.
Läs hela artikeln  »

Justerad definition av fåmansföretag

Regeringen föreslår att den s k utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ändras.
Läs hela artikeln  »

Stopp för kattrumpor

Riksdagen har tagit beslut om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna gäller retroaktivt från och med 28 oktober 2016
Läs hela artikeln  »

Förbjudet lån vid fastighetsförsäljning

En aktieägare hade tagit ett förbjudet lån då hon förfogat och förbrukat handpenningen från en fastighetsförsäljning som egentligen hörde till bolaget.
Läs hela artikeln  »

Regeringen ändrar 3:12-förslaget

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna.
Läs hela artikeln  »

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det endast är delägare som är verksamma i bolaget eller i ett dotterbolag till detta, som ska beaktas vid bedömningen om bolaget är ett fåmansföretag.
Läs hela artikeln  »

Självständig verksamhet i konsultföretag med anställda

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att kravet på självständig näringsverksamhet är uppfyllt om delägaren i ett konsultföretag anställer ytterligare minst 10 personer.
Läs hela artikeln  »

Gränsbelopp vid inflyttning till Sverige

En person som flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldig har rätt att beräkna gränsbelopp för aktier i fåmansföretag som denne äger vid ingången av året.
Läs hela artikeln  »

Växa-stöd för fler företagsformer

Regeringen föreslår i en promemoria att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.
Läs hela artikeln  »

Snart dags för anmälan av huvudman

Under våren väntas ett lagförslag om att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 31 december 2017.
Läs hela artikeln  »

Fakturera styrelsearvode från eget bolag

Ersättningen som bolaget får för ägarens arbete som styrelseledamot i andra bolag ska beskattas som tjänsteinkomst.
Läs hela artikeln  »

Retroaktiv löneväxling

Det är vanligt att i efterhand löneväxla för att höja sitt löneunderlag. Retroaktiv löneväxling kan enligt Skatteverket godtas i vissa fall.
Läs hela artikeln »

Självständig verksamhet i konsultföretag?

En delägare i ett konsultbolag som istället blir anställd i eget bolag för att utföra samma arbetsuppgifter anses inte bedriva självständig näringsverksamhet. Däremot uppfylls kravet om delägaren anställer ytterligare minst 10 personer.
Läs hela artikeln »

Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att skatteflyktslagen kan tillämpas om reglerna för fåmansföretag kringgås med hjälp av interna aktieöverlåtelser.
Läs hela artikeln »

Överhyra beskattas som lön

En företagsledare tog ut en högre hyra från sitt bolag än vad som var marknadsmässigt för en liknande lokal på orten. Överhyran beskattades som lön.
Läs hela artikeln »

Beskattades för dubbla bilförmåner

Kammarrätten fann att en företagsledare skulle beskattas för dispositionsrätten till två bilar då körjournalen var så bristfällig att den inte kunde användas som bevis för att privat körning inte förekommit.
Läs hela artikeln »

Provisionsintäkter i karensbolag

En ägare till ett företag som efter avvecklingen av bolaget fick in provisionsintäkter har inte ansetts vara verksam i betydande omfattning.
Läs hela artikeln »

Bostads- och båtförmån

Oavsett om något faktiskt nyttjande hade skett förmånsbeskattades företagsledaren för dispositionsrätten till både fritidsbostad och båt.
Läs hela artikeln »

3:12-reglerna
– rättsfall i korthet

Fåmansreglerna är ständigt under lupp. Här gör vi en genomgång av några rättsfall som ger vägledning i hur den så kallade utomståenderegeln mm ska tolkas i vissa fall.
Läs hela artikeln »

  Bra översiktlig bok om fåmansbolag. En brist är att man inte kan kopiera något från boken, inte en ens en mening eller stycke om man skulle vilja skicka ett citat till någon (kompanjon, revisor m.m.) Förstår inte denna begränsning; För man vill väl än mindre att köparen skall dela hela PDF-filen med någon annan? Ologiskt. /P-O H

  Svara| 
   | | | |::1
  ahn

  Hej Per-Olof! Vi håller med om att detta är en begränsning. Dock kommer det snart att vara historia. Inom kort kommer man att komma åt våra e-böcker online istället för PDF och då blir det lättare att dels söka i böckerna men även att kopiera text. Mvh/Alex på BL

  Svara| 
   | | | |::1

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss!

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »