Karensdag ersätts av ett karensavdrag

Newsroom - Karensdag ersätts av ett karensavdrag - ctl00_cph1_approvedImg

Dagens system med karensdag fungerar inte som det var avsett. En karensdag kan bli allt från några minuter kort till flera dagar lång. För att komma tillrätta med detta och göra systemet mer rättvist ersätts karensdagen med ett karensavdrag.

Karensdag – från flera dagar till någon timme

Idag kan en karensdag bli hur kort eller lång som helst. En anställd som blir sjuk och går hem kl 16 får endast en timmes karens om arbetsdagen slutar klockan 17. Samtidigt kan någon med flera anställningar få en karensdag hos varje arbetsgivare, t ex måndag 8 h hos arbetsgivare A och tisdag 8 h hos arbetsgivare B. Tanken när regeln om karensdag infördes var faktiskt att en karensdag skulle vara en arbetsdag lång.

Dagens system med karensdag kan alltså slå hårt för den som arbetar väldigt långa dagar under en koncentrerad tid eller har väldigt många olika arbetsgivare. 

Prisvärt och komplett löneprogram från BL!

Sjukfrånvaro

När en anställd blir sjuk har han eller hon rätt till sjuklön av sin arbetsgivare under de första 14 dagarna av sjukperioden. Sjuklönen är 80% av den lön och de förmåner som den anställde går miste om på grund av sjukfrånvaron. Enligt dagens regler är den första dagen en karensdag, det innebär att någon sjuklön inte betalas ut den dagen och som vi nämnde ovan kan karensdagen bli väldigt kort eller väldigt lång.

Karensavdrag

Beslutet om att införa karensavdrag innebär att arbetsgivaren ska göra ett avdrag från sjuklönen för sjukperioden med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Karensavdraget ska alltså göras från sjuklönen och karensavdraget kommer därför aldrig att kunna bli större än den sjuklön som betalas ut för sjuklöneperioden.

Syftet med karensavdraget är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

De nya bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2019. Sjukperioder som påbörjats tidigare än det datumet ska dock behandlas enligt nuvarande bestämmelser. 

Övrigt
  • Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. 
  • Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.
  • Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »