Nya regler för ekonomiska föreningar

Newsroom - Ny lag om ekonomiska föreningar - ctl00_cph1_approvedImg

En ny lag som gäller alla ekonomiska föreningar, oavsett bransch eller storlek, kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Många av de nya reglerna kommer även att gälla bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste förändringarna. 

Förbud mot målvakter

Tanken med den nya lagen är att underlätta och ge bättre förutsättningar för kooperativt företagande. Ett förbud kommer att införas mot att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller vd i en ekonomisk förening eller bostadsrättsförening. Någon som inte avser att delta i verksamheten eller inte utför sina uppgifter får alltså inte bli utsedd till styrelseledamot eller vd. Byter föreningen ut en styrelseledamot eller vd får ändringen effekt först när bytet registrerats hos Bolagsverket. Det införs även ett krav på att registrera vem som är styrelsens ordförande.

Lättare att avveckla

För att underlätta administrationen minskas antalet uppgifter som måste finnas med i en ekonomisk förenings stadgar. Det blir också smidigare att avveckla en liten ekonomisk förening, genom så kallad förenklad avveckling. En förutsättning för detta är att föreningen inte har några skulder. Efter avvecklingen blir medlemmar och styrelse solidariskt ansvariga för eventuella skulder som dyker upp. 

Tidsgräns för revisionsuppdrag

Revisionsplikten för alla ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar blir kvar. Däremot ändras de nuvarande reglerna som säger att en revisor kan utses tills vidare. Ett revisionsuppdrag kan enligt förslaget pågå i max 4 år. Vill föreningen ha kvar samma revisor efter den perioden behöver revisorn väljas på nytt av föreningsstämman. Detta för att minska risken att revisorn och föreningens ledning blir så nära lierade att kvalitén på granskningen blir lidande.

Erinran från revisorn

Om föreningen får en erinran (anmärkning) från revisorn ska styrelsen behandla erinran på ett sammanträde inom fyra veckor. Det blir obligatoriskt att varje medlem i föreningen ska föras in i medlemsförteckningen. Revisorn ska kontrollera att medlemsförteckningen har förts på ett korrekt sätt. 

Ändring av stadgar

I de fall en ekonomisk förening har stadgar som idag strider mot en bestämmelse i den nya lagen, ska föreningen lägga fram ett förslag till ändringar av sina stadgar till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2020.  

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Läsa mer

I vår bok Ekonomiska föreningar kan du läsa mer om den nya lagen och allt annat som ett kooperativ behöver veta när det gäller föreningens skatt, ekonomi och juridik.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »