Företagsjuridik

När du behöver snabba svar på affärsjuridiska frågeställningar

– från kompanjonavtal till generationsskifte

FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK ger raka besked i alla viktiga affärsjuridiska frågeställningar. 

  • Raka besked i företagsjuridiska frågor
  • Begripliga förklaringar med exempel
  • Lätt att hitta det du söker 

Vi är inte Wolters Kluwer

Vi är inte Wolters Kluwer, och kommer aldrig att bli. Vår primära målgrupp är företagare, redovisningskonsulter, revisorer och föreningar. Den här gruppen har inte samma juridiska förkunskaper som en verksam jurist eller advokat. De behöver veta vad som gäller i olika juridiska frågor, inte varför, och dessutom på lite enklare prosa.

Vi är glada över att många jurister ändå väljer att läsa våra böcker, gå våra kurser och använda våra dokumentmallar. ”Jag tycker era böcker är bra när jag snabbt vill kolla upp nåt”, hör vi ofta i vår kontakt med jurister. Vill man ha djupare och mer teoretiserande litteratur väljer man böcker från andra förlag. Nöjer man sig med att veta vad som gäller, räcker vi långt.

Avtalsjuridisk handbok

AVTAL visar hur man utformar ett avtal och hur man undviker de fallgropar som finns. Kunskap är viktig när man skriver avtal då de ofta spänner över lång tid och kan vara svåra att ta sig ur.

Läs mer »

Vem är du? - Vi förenklar för dig som arbetar som jurist - ctl00_cph1_pg5167_relimg

Så gör du bouppteckning och arvskifte

BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs. Många praktiska exempel underlättar förståelsen.

Läs mer »

Vem är du? - Vi förenklar för dig som arbetar som jurist - ctl00_cph1_pg5266_relimg

130 avtals- och dokumentmallar för 699 kr

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

Läs mer »

Vem är du? - Vi förenklar för dig som arbetar som jurist - ctl00_cph1_pg5588_relimg

Ring oss!

Mån-tors 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00

0650-541400

Maila oss!

Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

info@blinfo.se

Kontakta oss!

Kontakta mig

Namn:* 
Telefonnummer:* 
Kontakta mig angående:

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »