Anställningsavtal mall

Anställningsavtal, mall

– lättanvänd mall för anställningsavtal oavsett anställningsform

Denna mall för anställningsavtal kan användas för samtliga anställningsformer och den uppfyller kraven enligt GDPR. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett anställningsavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Inga omdömen satta

  Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift).

  Levereras online. Din produkt finns tillgänglig i 12 månader på Mina Sidor efter köpet.

  Denna mall för anställningsavtal kan användas för samtliga anställningsformer, både tillsvidareanställning och visstidsanställningar (provanställning, vikariat, osv). Genom underskriften samtycker den anställde till att dennes personuppgifter får behandlas i företagets system, i enlighet med GDPR.

  Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett anställningsavtal och vilka uppgifter det ska innehålla.

  När du skriver ett anställningsavtal måste du alltid ta hänsyn till de lagbestämmelser som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd. Har företaget kollektivavtal eller hängavtal måste du dessutom ta hänsyn till bestämmelserna i dessa.

  Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt men i och med att du som arbetsgivare enligt LAS är skyldig att senast en månad efter det att en arbetstagare har börjat sin anställning, skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen är det mest praktiska att lämna denna information i ett skriftligt anställningsavtal i samband att anställningen börjar.

  Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen. Fast anställning betyder samma sak som tillsvidareanställning.

  En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur lång tid anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt först genom uppsägning efter viss uppsägningstid.

  Enligt LAS gäller alla anställningar tillsvidare om inte något annat har avtalats. En tillsvidareanställning kan även uppstå på grund av att man på otillåten grund har anställt någon för begränsad tid. Det krävs dock att den anställde vänder sig till domstol för att få den olagliga anställningen omvandlad till en tillsvidareanställning.

  Kom ihåg att du enligt LAS skriftligen måste underrätta den anställde om vissa villkor för anställningen. Om tjänsten ska vara tidsbegränsad ska detta framgå.

  Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna:

  • Allmän visstidsanställning
  • Provanställning
  • Säsonganställning
  • Vikariat
  • Anställning av person fyllda 67 år

  Det är oerhört viktigt att det framgår i anställningsavtalet att det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Avtalet bör därför vara skriftligt. Det är du som arbetsgivare som ska bevisa att ni har kommit överens om en anställning för begränsad tid.

  I den anvisningsfil som följer med mallen kan du läsa mer om juridiken kring anställningsavtalet, bland annat vilken typ av villkor som kan plockas in och vad de betyder.

  130 dokumentmallar för 699 kr

  Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller en framtidsfullmakt. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

  Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat. 

  Läs mer »
  årsstämmoprotokoll mall

  När du beställt en mall från oss hämtar du den genom att logga in på Mina sidor, alternativt gå till Mina sidor direkt om du redan är inloggad. Du loggar in med de kunduppgifter du angav i samband med köpet eller som du angivit tidigare. Saknar du användaruppgifter kan du hämta dem via länken "Glömt lösenord".

  Mallen finns under Mina sidor i ett helt år från köpet. När du laddat hem en mall har du tillgång till den för evig tid, det är bara inloggningstiden som är begränsad till ett år.

  När du laddat hem mallen är det bara att fylla i den på skärmen och skriva ut det färdiga dokumentet på papper. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av dokumentet och vilka uppgifter det ska innehålla.

  Mallar som är i pdf-format har begränsad redigeringsmöjlighet och kan inte sparas ifyllda med exempelvis Adobe Reader. Det finns dock gratisprogram som kan hantera detta, bl a Nuance PDF Reader (www.nuance.com) och Perfect PDF Reader.

  I och med att du får två filer (mallfil + anvisningsfil) är filerna zippade i en mapp. Saknar du zip-program i din dator kan du ladda hem ett kostnadsfritt sådant här:  http://www.7-zip.org/

   Ring oss!

   Mån-tors 08:30-16:30
   Fredag 08:30-16:00

   0650-541400

   Maila oss!

   Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

   info@blinfo.se

   Kontakta oss!

   Kontakta mig

   Namn:* 
   Telefonnummer:* 
   Kontakta mig angående:

   * obligatorisk uppgift