Fastighet

Som fastighet räknas ett område på jordytan med eller utan byggnader. En fastighet kan även vara ett område ovanpå eller under en annan fastighet, s k tredimensionell fastighet.

Fastigheten kan bestå av t ex skog, jordbruksmark eller obebyggda tomter. I dagligt tal menar man ofta byggnaden när man talar om en fastighet, men det är alltså inte korrekt.

Till fastigheten räknas även vissa tillbehör som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Sök företagskunskap

Ämnesområden

Ordlista - Ordförklaring för fastighet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag eller en förening. ...

Ordlista - Ordförklaring för fastighet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för fastighet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.