Funktionsindelad resultaträkning

resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp i tre huvudfunktioner: tillverkning, försäljning och administration.

I redovisningen skiljer man mellan funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning.

En funktionsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt:

1. Nettoomsättning

2. Kostnad för sålda varor

3. Bruttoresultat

4. Försäljningskostnader

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. Intäkter från andelar i koncernföretag

9. Intäkter från andelar i intresseföretag

10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

13. Räntekostnader och liknande kostnader

14. Extraordinära intäkter

15. Extraordinära kostnader

16. Bokslutsdispositioner

17. Skatt på årets resultat

18. Övriga skatter

19. Årets resultat.

Ordlista - Ordförklaring för funktionsindelad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för funktionsindelad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för funktionsindelad resultaträkning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.